Privacy Verklaring My Own Health B.V.

My Own Health B.V. respecteert jouw privacy. Wij streven ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan.

Verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens
Naam: My Own Health B.V.
Adres: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS, Amstelveen
Email: info@myownhealth.nl
KvK-nummer: 82102481

Verzamelde gegevens
Door gebruik te maken van onze webwinkel en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres


Voor het aanmelden en verwerken van het bloedmonster is alleen geslacht en geboortedatum nodig. De resultaten zijn gekoppeld aan het serienummer van de buis en hier worden de resultaten op gerapporteerd. Alleen jouw geboortedatum en geslacht worden gedeeld met onze samenwerkingspartner Hessels+Grob B.V. voor het bloedonderzoek. Jouw gegevens worden door de bij de bestelling betrokken partijen vertrouwelijk behandeld. Met de door ons ingeschakelde derden hebben wij een overeenkomst gesloten op grond waarvan zij tot geheimhouding van jouw gegevens verplicht zijn. 

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het mogelijk maken van online betalingen voor bestelde gepersonaliseerde producten en diensten;
 • Het verzenden van een thuistest-set voor onderzoek naar het door jou opgegeven adres;
 • Het laten uitvoeren van laboratoriumonderzoek zoals door jou is besteld in een door My Own Health B.V. gecontracteerd laboratorium;
 • Het produceren en versturen van jouw gepersonaliseerde producten;
 • Het aanmaken en bijhouden van onze administratie;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten;
 • Voor archivering, dat wil zeggen dat geanonimiseerde testresultaten worden gebruikt voor historische (statistische) overzichten (rapportage e.d.) en wetenschappelijke doeleinden;
 • De verstrekking van gegevens aan derden als gevolg van wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld bij een politievordering);
 • Het behandelen van geschillen;

Verder:

 • Jouw gegevens zullen nooit verstrekt worden aan derden, zonder jouw toestemming;
 • Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Bewaartermijnen

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen
Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord, zodat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie over jou en communicatie met jou versleuteld worden;
 • We controleren regelmatig of onze beveiligingsmaatregelen up-to-date zijn.

Betalingsplatform

Om de betalingen op onze website mogelijk te kunnen maken, gebruiken wij de online betalingsplatform Pay.nl. Binnen Pay.nl hebben we wij voor iDeal gekozen als betalingsmethode. Pay.nl en iDeal verzamelen additionele persoonsgegevens zoals bankgegevens, om succesvol en veilige betalingsverkeer te verzekeren. Wij verwijzen jou naar hun privacy statements voor meer details indien nodig.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Deze gegevens worden automatisch verzameld door onze website en worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Serverlogs
Wanneer je van onze diensten gebruikt maakt, houden wij serverlogs bij. Dit zijn bestanden waarin automatisch enkele gegevens opgeslagen worden over jouw verbinding met de servers waar onze website op staat. Denk bijvoorbeeld aan de IP-adres, browserversie en de datum en tijdstip van jouw bezoek. Deze gegevens worden allen verzameld om fouten in het systeem op te sporen om de veiligheid van de diensten te kunnen garanderen.

Cookies
Wij gebruiken enkel functionele en analytische cookies. De functionele cookies zijn bedoeld om onze website optimaal te laten werken en om websitevoorkeuren te kunnen opslaan. Daardoor hoef je je voorkeuren bij een volgend bezoek niet opnieuw aan te geven. De analytische cookies gebruiken we om informatie over je gebruik van onze website te kunnen verzamelen. Zo kunnen wij onze website verbeteren door te zien welke informatie juist handig of overbodig is. 

Jouw rechten
Wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw gegevens. Ook kan je ons verzoeken om jouw gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens. Je kan bovendien jouw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Je kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te mailen naar: info@myownhealth.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kan je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kan je vinden op hun website.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Zijn er nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Neem dan contact met ons op via info@myownhealth.nl

Inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke informatie
Je kan ten alle tijden een verzoek indienen tot inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonlijke gegevens opgeslagen bij My Own Health B.V. Dit kan je doen middels bovenvermeld email adres. Meldt graag daarbij jouw naam en e-mailadres.